Ymwelwyr

AMSEROEDD AGOR A THÂL MYNEDIAD

Oriau Agor

Bob Dydd: 10yb-4yh

translation coming soon.. 

Caernarfon Castle and the Regimental Museum of The Royal Welch Fusiliers will reopen on Monday 23 November 2020.

Due to ongoing conservation works at Caernarfon Castle it is not possible to enter by the King’s Gate, please follow directional arrows for entry via the Eagle tower.

The museum may be contacted on  01286 673 362

Tâl Mynediad

Mae tâl mynediad i’r Amgueddfa wedi’i gynnwys yn y tâl mynediad i gastell Caernarfon.

Access

translation coming soon.. The Royal Welch Fusiliers Museum is committed to providing access to all groups wherever possible. Housing the museum in a medieval castle provides some unique access challenges. We have recently been able to open wheelchair access to the ground floor of the museum which tells the story of the Regiment in the Second World War and Post war era.

Atyniadau Lleol

Mae atyniadau eraill yn yr ardal yn cynnwys Cestyll Conwy, Biwmares a Harlech, Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog, Yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol, Y Mynydd Gwefru a Rheilffordd yr Wyddfa yn Llanberis, Plas Mawr yng Nghonwy, Port Meirion a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Lleoliad yr Amgueddfa yw Castell Caernarfon yng Ngogledd Cymru. Yr orsaf drên agosaf yw Bangor (10 milltir) a'r maes awyr rhyngwladol agosaf yw Manceinion (100 milltir). Ceir maes parcio mawr gerllaw'r Castell

I weld map arlein gyda chyfarwyddiadau i ddod o hyd i Gaernarfon a Chastell Caernarfon edrychwch isod.

Taith Rithiol

Lleoliad

MANYLION CYSWLLT

Trysor cuddQuality-Assured-2018Royal Welch Fusiliers Regimental Museum
The Castle,
Caernarfon,
Gwynedd,
North Wales,
UK
LL55 2AY

[Ffôn]: +44(0)1286 673362
[Facs]: +44(0)1286 677042
[E-bost]: contact@rwfmuseum.wales