12775 Preifat Joseph Tomkins

Enw:Tomkins, Joseph
Rhif:12775
Rheng:Preifat
Bataliwn:9fed bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:25/09/1915< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint