31596 Preifat Thomas John Lloyd

Enw:Lloyd, Thomas John
Rhif:31596
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af
Dyddiad Marwolaeth:03/05/1917< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint