46199 Preifat Herbert West

Enw:West, Herbert
Rhif:46199
Rheng:Preifat
Bataliwn:17eg bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:15/01/1919< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint