8283 Private Samuel Lord

Enw:Lord, Samuel
Rhif:8283
Rheng:Private
Bataliwn:1st< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint