5872 Private Joseph Lewis

Enw:Lewis, Joseph
Rhif:5872
Rheng:Private
Bataliwn:1st< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint