40628 Private Thomas Jones

Enw:Jones, Thomas
Rhif:40628
Rheng:Private
Bataliwn:1st< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint