91796 Private Hugh Jones

Enw:Jones, Hugh
Rhif:91796
Rheng:Private
Bataliwn:1st< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint