Capten John Copner Wynne-Edwards

Enw:Wynne-Edwards, John Copner
Rheng:Capten
Bataliwn:2 RWF, Bataliwn Hyfforddi 64, 7 RWF< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint