10775 Lance Corporal Ernest Bosley

Enw:Bosley, Ernest
Rhif:10775
Rheng:Lance Corporal
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint