235137 Preifat Charles James Borland

Enw:Borland, Charles James
Rhif:235137
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint