9934 Preifat Percy Augustus Aldridge

Enw:Aldridge, Percy Augustus
Rhif:9934
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint