10774 Preifat Charles Frederick Aldows

Enw:Aldows, Charles Frederick
Rhif:10774
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint