17737 Preifat John Aldons

Enw:Aldons, John
Rhif:17737
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint