10959 Preifat Thomas Alderson

Enw:Alderson, Thomas
Rhif:10959
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint