12473 Preifat John Alcock

Enw:Alcock, John
Rhif:12473
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint