36647 Preifat Frank Ainsworth

Enw:Ainsworth, Frank
Rhif:36647
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint