70103 Preifat Horace Aidley

Enw:Aidley, Horace
Rhif:70103
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint