56604 Preifat Patrick Afferion

Enw:Afferion, Patrick
Rhif:56604
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint