10392 Preifat James Lewis Adderley

Enw:Adderley, James Lewis
Rhif:10392
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint