20470 Preifat William Acteson

Enw:Acteson, William
Rhif:20470
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint