91456 Rhingyll William Henry Abbott

Enw:Abbott, William Henry
Rhif:91456
Rheng:Rhingyll
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint