53944 Rhingyll Thomas Abbott

Enw:Abbott, Thomas
Rhif:53944
Rheng:Rhingyll
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint