2nd Lieutenant John B Savage

Enw:Savage, John B
Rheng:2nd Lieutenant
Bataliwn:Bataliwn 1af
Dyddiad Marwolaeth:01/01/1970< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint