10875 Preifat Cecil J Saunders

Enw:Saunders, Cecil J
Rhif:10875
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af
Dyddiad Marwolaeth:01/01/1970< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint