Lieutenant Nicholson Sainsbury

Enw:Sainsbury, Nicholson
Rheng:Lieutenant
Bataliwn:Bataliwn 1af
Dyddiad Marwolaeth:01/01/1970< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint