9198 Preifat John Lane

Enw:Lane, John
Rhif:9198
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af< Yn ôl i weld pôb soldiwrHysbysiad Hawlfraint