Bookmark and Share
Rhannwch ein gwefan ar rwydweithiau cymdeithasol:
picture
 

Olrhain Cofnodion Gwasanaeth Milwr

Cymraeg - English

Yn bennaf mae'r gwybodaeth sydd gennym yn ein archifau cofnodion hanesyddol o'r catrodau blaenorol a'u hunedau yn hytrach na chofnodion gwasanaeth milwyr unigol . Mae gwybodaeth a lluniau ar gael ar gyfer nifer cyfyngedig iawn o filwyr FfBC trwy'r gwasanaeth ymholiadau ond ni ellir gwarantu hyn.

Ar gyfer cofnodion gwasanaeth milwr unigol byddem yn argymell eich bod chi, yn y lle cyntaf , yn cysylltu â’r swyddfeydd hynny lle mae'r cofnodion gwasanaeth yn cael eu cadw. Mae cofnodion gwasanaeth unigol yn cael eu dal gan:

Y Rhyfel Mawr 1914-18 ac yn gynharach
Mae'r Archifau Cenedlaethol ( NA ) yn Kew , gynt y PRO , yn dal y Cofnodion Gwasanaeth bersonol o filwyr a swyddogion a fu'n gwasanaethu cyn 1920. Yn anffodus collwyd tua 60% o'r Cofnodion Gwasanaeth 1914-18 yn ystod y Blitz yn 1940. Eitha tebyg felly nad fyddwch yn dod o hyd i gofnod milwr yn y Rhyfel Fawr. Mae Cofnodion Gwasanaeth1914-18 hefyd ar gael ar-lein trwy www.ancestry.co.uk ond mae angen tâl tanysgrifiad.

Mae’r Archifau Cenedlaethol hefyd yn dal y canlynol; Rhestrau cyflog, Rhestrau Mwstwr , Cofnodion Pensiynwyr Ysbyty Brenhinol Chelsea, Rhestrau Medalau ar gyfer ymgyrchoedd rhwng 1793 a 1904 , cardiau mynegai medalau’r Rhyfel Mawr ar ffufr gatrodol neu unedol a Dyddiaduron Rhyfel ar gyfer WW1 a WW2.

Mae'r Archifau Cenedlaethol yn cyhoeddi canllawiau defnyddiol i ymchwilwyr -

• Cofnodion y Fyddin : Canllawiau i Haneswyr Teulu
• Cofnodion y Fyddin Gwasanaeth Rhyfel Byd Cyntaf

Mae'r teitlau rhain ar gael gan yr Archifau Cenedlaethol drwy eu Siop Lyfrau Ar-lein .

Gwefannau Defnyddiol yr Archifau Cenedlaethol:
www.nationalarchives.gov.uk (yn cynnwys catalog PROCAT ar-lein)
www.1901census.com (Cyfrifiad 1901 TU)
www.1911census.co.uk(Cyfrifiad 1901 TU)
National Archives, Ruskin Avenue, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU
Tel: 0044 (0) 208876 3444

Archifau Cenedlaethol , Ruskin Avenue, Kew , Richmond , Surrey TW9 4DU
Ffôn : 0044 (0) 208876 3444

Ar ôl 1920
Mae pob Cofnod Gwasanaeth milwyr a wasanaethodd ar ôl 1920 (gan gynnwys y rhai a ymrestrodd yn gynharach ac roeddent dal mewn gwasanaeth ar y dyddiad hwn ) yn cael eu dal gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yn y Ganolfan Personél y Fyddin . Codir ffi am bob ymchwiliad , hyd yn oed os nad oes deunydd yn cael ei ddarganfod. Mae rhaid cwblhau furflen arbennig cyn dechrau'r ymchwiliad. Mae'n hanfodol eich bod yn dyfynnu'r rhif Catrawd a Byddin y milwr dan sylw. Mae bob amser llawer o ymholiadau , felly gall gymryd rhai wythnosau i dderbyn ateb . I lawrlwytho ffurflen gais ( SAR ) - ewch www.veterans-uk.info a chliciwch ar ' Cofnodion y gwasanaeth .'

Canolfan y Fyddin Personél , Datgeliadau Hanesyddol, Mailpoint 400 , Kentigern House, 65 Brown Street, Glasgow G2 8EX . Ffôn : 0044 (0) 141 2243303 neu 2242023

Anafusion Rhyfel Byd 1 a 2
Ar gyfer milwyr a gollodd eu bywydau yn ystod y ddau Ryfel Byd , manylion bedd neu cofeb mae gwybodaeth ar gael ar - lein gan y Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad yn: www.cwgc.org

Cofiwch nodi: Nid ydym yn cadw Cofnodion Gwasanaeth swyddogion a milwyr unigol. Ewch i’r adran hon i gael rhagor o wybodaeth am Gofnodion Gwasanaeth a sut i’w olrhain.