Bookmark and Share
Rhannwch ein gwefan ar rwydweithiau cymdeithasol:
picture
 

Rhyfel Byd Cyntaf

Cymraeg - English


MAE AMGUEDDFA Y FFIWSILWYR BRENHINOL CYMREIG ANGEN EICH HELP!

Rydym yn ceisio dod a milwyr y FfBC a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn ol at ei gilydd. Rydym yn chwilio am luniau y milwyr ddaru ddisgyn er mwyn eu harddangos yn yr Amgueddfa yng Nghaernarfon ar canmlwyddiant eu marwolaeth. Mae yn dasg enfawr am fod dros 10,000 o FfBC wedi eu colli.

Fedrwch helpu ni drwy gysylltu ni a gyrru copi o lun aelod o’r teulu oedd yn y FfBC yn y Rhyfel Byd Cyntaf a drwy adael i pawb wybod beth ydym yn ceisio ei wneud er mwyn cael ein neges allan i pawb fedrith efallai ein helpu. mwy...

 

 

poster

Mae'r prosiect Gwynebau'r Miliwr o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn cryfhau yn ddyddiol.

Oes diddordeb ganddoch mewn gwirfoddoli i help chwilio am luniau'r RWF yn y Rhyfel Byd 1af? Oes ganddoch chi neu ydych yn gwybod am rywyn sydd hefo lluniau o'r RWF yn y Rhyfel Byd 1af? Rydym yn awyddus i glywed ganddoch.

Cliciwch yma i lawrlwytho ein taflen wybodaeth.

 


Rhai lluniau oddiar ein prosiect Gwynebau'r Milwyr Bu Farw.

Second Lieutenant Edward James Vibart
Private John Proffitt
Private E G Jones

Second Lieutenant Edward James Vibart Collingwood-Thompson
2nd Battalion
Bu Farw 10/09/1914

Private John Proffitt
6111
1st Battalion
Bu Farw 16/05/15

Private E G Jones
22360
15th Battalion
Bu Farw 08/05/1916


Private John Frederick Jones
Lance Corporal Frank Clutton
Sergeant Arthur Davies

Private John Frederick Jones
290081
7th Battalion
Bu Farw 26/03/17

Lance Corporal Frank Clutton
17290
9th Battalion
Bu Farw 22/03/18

Sergeant Arthur Davies
6165
1 / 4th Battalion
Bu Farw 11/05/15


Lieutenant Alfred Ewan Allies
Private Wilfred Brown
Private Morris Davies

Lieutenant Alfred Ewan Allies
8th Battalion
Bu Farw  16/08/15

Private Wilfred Brown
19039
16th Battalion
Bu Farw 11/07/16

Private Morris Davies
59748
17th Battalion
Bu Farw 08/10/18


Private Oliver Thomas Treherne
Corporal Herbert Smith
Private Thomas John Williams

Private Oliver Thomas Treherne
13146 1
17th Battalion
Bu Farw 01/10/17

Corporal Herbert Smith
6436
14th Battalion
Bu Farw 23/04/18

Private Thomas John Williams
240817
10th Battalion
Bu Farw 31/07/17