Bookmark and Share
Rhannwch ein gwefan ar rwydweithiau cymdeithasol:
picture
 

Amgueddfa

Cymraeg - English

Amseroedd Agor a Thâl Mynediad


picture

Taith Rithiol
C
yn ymweld - cliciwch yma am daith rithiol o’r Amgueddfa.

Mae’r Amgueddfa ar agor yn ddyddiol drwy’r flwyddyn ar wahân i Noswyl y Nadolig, Diwrnod Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Mae’r Oriau Agor tymhorol fel a ganlyn:
Oriau Agor
1 Mawrth tan 30 Mehefin
0930 – 1700
1 Gorffennaf tan 31 Awst
0930 – 1800
1 Medi tan 31 Hydref
0930 – 1700
1 Tachwedd tan 28 Chwefror
1000 -1600 (Llun - Sadwrn)
1100 – 1600 (Sul)

Tâl Mynediad
Mae tâl mynediad i’r Amgueddfa wedi’i gynnwys yn y tâl mynediad i gastell Caernarfon.

Atyniadau Lleol
Mae atyniadau eraill yn yr ardal yn cynnwys Cestyll Conwy, Biwmares a Harlech, Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog, Yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol, Y Mynydd Gwefru a Rheilffordd yr Wyddfa yn Llanberis, Plas Mawr yng Nghonwy, Port Meirion a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Lleoliad yr Amgueddfa yw Castell Caernarfon yng Ngogledd Cymru. Yr orsaf drên agosaf yw Bangor (10 milltir) a'r maes awyr rhyngwladol agosaf yw Manceinion (100 milltir). Ceir maes parcio mawr gerllaw'r Castell

I weld map arlein gyda chyfarwyddiadau i ddod o hyd i Gaernarfon a Chastell Caernarfon edrychwch isod.

Lleoliad a Chyfarwyddiadau Teithio


I weld Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig mewn map mwy

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe'ch cyflwynir â llwybr i'r daith.

Cod Post:

Royal Welch Fusiliers Regimental Museum
The Castle,
Caernarfon,
Gwynedd,
North Wales,
UK
LL55 2AY

[Ffôn]: +44(0)1286 673362
[Facs]: +44(0)1286 677042
[E-bost]: contact@rwfmuseum.wales