Cyfieithiad yma'n fuan ...

LAUNCHING THE VOLUME – COME TO THE PARTY!

launch

The Volume will be launched at a series of events in the Spring of 2019, to which all members of the Regiment, past and present, and guests, are cordially invited. At each event, there will be refreshments, a short illustrated talk, and the chance to buy signed copies at a discounted price. The launch events will be held as follows:

• The National Army Museum, Royal Hospital Road, Chelsea, LONDON on Thursday 28 March 2019, 18.15 hrs to 20.00 hrs. (No parking available at the National Army Museum, please see website for transport details: https://www.nam.ac.uk/plan-visit )
• Officers’ Mess, 3 Royal Welsh, Maindy Barracks, CARDIFF, on Thursday 4 April 2019,
18.00 hrs to 20.00 hrs.
• Officers’ Mess, 3 Royal Welsh, Hightown Barracks, WREXHAM, on Thursday 11 April 2019,
18.00 hrs to 20.00 hrs.

Please complete the form below and return it by post or email to: derek.adams100@mod.uk , indicating which events you would like to attend (names for attendance is required for security reasons). There will be no charge for the evening.

HOW TO GET COPIES AFTER THAT

After the launch events, books can be ordered from the Museum shop at Caernarfon Castle (see the website for details) – again at a discount to past and present members of the Regiment – either for postal delivery or collection at Cardiff, Wrexham and Caernarfon.

Click here to download the form if you'd like to attendMae’r Amgueddfa wedi’i lleoli mewn dau dŵr yng Nghastell Caernarfon. Ynddi fe welwch gyfoeth o wrthrychau ynghyd â ffilm, sain a modelau, sy’n adrodd hanes dros 300 o flynyddoedd o wasanaeth catrawd troedfilwyr hynaf Cymru, mewn adegau o heddwch a rhyfel, ar draws y byd.

Cewch ddysgu sut yr enillodd y Gatrawd 14 o Groesau Fictoria a chlywed geiriau’r llenorion enwog a wasanaethodd gyda’r Ffiwsilwyr Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf - Siegfried Sassoon, Robert Graves, “Hedd Wyn”, David Jones a Frank Richards. Fe welwch sut fywyd oedd gan y milwr cyffredin a’i deulu a dysgu am draddodiadau unigryw’r Gatrawd.

Mae hanes y Ffiwsilwyr Cymreig yn dechrau gyda chyrchoedd William III, ac yn cynnwys rhyfeloedd Marlborough, Rhyfel Annibyniaeth America, rhyfeloedd â Ffrainc Chwyldroadol a Ffrainc Napoleon, Rhyfel y Crimea, Rhyfel y Boer a Tsieina. Bu nifer o fataliynau’r Gatrawd yn ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd. Mewn cyfnodau o heddwch, mae’r Ffiwsilwyr Cymreig wedi darparu milwyr garsiwn yng Nghanada, India, Hong Kong ac India’r Gorllewin.

Yn fwy diweddar mae’r Ffiwsilwyr Cymreig wedi bod ar sawl cyfnod o ddyletswydd yng Ngogledd Iwerddon ac wedi’u hanfon ar ymgyrchoedd cadw heddwch a dyngarol, yn aml dan adain y Cenhedloedd Unedig neu NATO. Mae’r cyrchoedd hyn yn cynnwys cyfnodau yn Bosnia, Iraq ac Afghanistan.

Ar Fawrth 1af 2006 cyfunwyd y Catrodau Troedfilwyr Cymreig i greu catrawd newydd - y Cymry Brenhinol. Rhwng 2006 a 2014 cafodd y teitl Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ei gadw fel Bataliwn 1af y Cymry Brenhinol (y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig). Gyda mwy o doriadau amddiffyn yn 2014 cyfunwyd y Catrod 1af a’r 2il i greu y Bataliwn 1af, y Cymru Brenhinol (23ain/24ain/41ain ar Droed). Mae gwerthoedd, traddodiadau a treftadaeth y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig nawr yn cael ei gadw gan Fataliwn 1af y Cymry Brenhinol a’r 3ydd Bataliwn Wrth Gefn, y Cymry Brenhinol.

Yn draddodiadol, Gogledd Cymru yw cartref y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ond mae recriwtiaid wedi dod o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon, yn enwedig yn ystod y ddau Ryfel Byd. Mae hyn yn golygu fod gan y Gatrawd gysylltiadau â theuluoedd ledled y byd a byddwn yn hapus i’ch helpu gyda’ch ymchwil teuluol. Bydd ein tudalen Ymholiadau yn esbonio sut i wneud hyn.