Bookmark and Share
Rhannwch ein gwefan ar rwydweithiau cymdeithasol:

picture
picture
 

Croeso i wefan Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Mae’r Amgueddfa wedi’i lleoli mewn dau dŵr yng Nghastell Caernarfon. Ynddi fe welwch gyfoeth o wrthrychau ynghyd â ffilm, sain a modelau, sy’n adrodd hanes dros 300 o flynyddoedd o wasanaeth catrawd troedfilwyr hynaf Cymru, mewn adegau o heddwch a rhyfel, ar draws y byd.

Cewch ddysgu sut yr enillodd y Gatrawd 14 o Groesau Fictoria a chlywed geiriau’r llenorion enwog a wasanaethodd gyda’r Ffiwsilwyr Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf - Siegfried Sassoon, Robert Graves, “Hedd Wyn”, David Jones a Frank Richards. Fe welwch sut fywyd oedd gan y milwr cyffredin a’i deulu a dysgu am draddodiadau unigryw’r Gatrawd.

Mae hanes y Ffiwsilwyr Cymreig yn dechrau gyda chyrchoedd William III, ac yn cynnwys rhyfeloedd Marlborough, Rhyfel Annibyniaeth America, rhyfeloedd â Ffrainc Chwyldroadol a Ffrainc Napoleon, Rhyfel y Crimea, Rhyfel y Boer a Tsieina. Bu nifer o fataliynau’r Gatrawd yn ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd. Mewn cyfnodau o heddwch, mae’r Ffiwsilwyr Cymreig wedi darparu milwyr garsiwn yng Nghanada, India, Hong Kong ac India’r Gorllewin.

Yn fwy diweddar mae’r Ffiwsilwyr Cymreig wedi bod ar sawl cyfnod o ddyletswydd yng Ngogledd Iwerddon ac wedi’u hanfon ar ymgyrchoedd cadw heddwch a dyngarol, yn aml dan adain y Cenhedloedd Unedig neu NATO. Mae’r cyrchoedd hyn yn cynnwys cyfnodau yn Bosnia, Iraq ac Afghanistan.

Ar Fawrth 1af 2006 cyfunwyd y Catrodau Troedfilwyr Cymreig i greu catrawd newydd - y Cymry Brenhinol. Rhwng 2006 a 2014 cafodd y teitl Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ei gadw fel Bataliwn 1af y Cymry Brenhinol (y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig). Gyda mwy o doriadau amddiffyn yn 2014 cyfunwyd y Catrod 1af a’r 2il i greu y Bataliwn 1af, y Cymru Brenhinol (23ain/24ain/41ain ar Droed). Mae gwerthoedd, traddodiadau a treftadaeth y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig nawr yn cael ei gadw gan Fataliwn 1af y Cymry Brenhinol a’r 3ydd Bataliwn Wrth Gefn, y Cymry Brenhinol.

Yn draddodiadol, Gogledd Cymru yw cartref y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ond mae recriwtiaid wedi dod o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon, yn enwedig yn ystod y ddau Ryfel Byd. Mae hyn yn golygu fod gan y Gatrawd gysylltiadau â theuluoedd ledled y byd a byddwn yn hapus i’ch helpu gyda’ch ymchwil teuluol. Bydd ein tudalen Ymholiadau yn esbonio sut i wneud hyn.

poster poster poster poster poster

Gwobr Rhagoriaeth Marchnatau

Cliciwch yma am Gwobr Rhagoriaeth Marchnatau 2016

Cliciwch yma am Gwobr Rhagoriaeth Marchnatau 2017

 

Cyfrannwch

Os gwelwch yn dda ystyried rhodd i alluogi yr Amgueddfa i barhau i anrhydeddu'r milwyr y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Digwyddiadau

Gweithdai RWF

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhyfel Byd Cyntaf

Cliciwch yma i weld mwy am ein ymchwil ar y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa

picture

Daith Rithiol - cliciwch yma

Mae’r Amgueddfa ar agor yn ddyddiol drwy’r flwyddyn ar wahân i Noswyl y Nadolig, Diwrnod Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

read more

Archif

picture

Yn yr adran yma:-
Erthyglau
Galeri

read more

Newyddion

facebook twitter pinterest blogger

cymru yn cofio kids in museums flickr The Royal Welch Forum