Bookmark and Share
Rhannwch ein gwefan ar rwydweithiau cymdeithasol:
picture
 

Gwasanaeth Ymholiadau Ymchwil y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Cymraeg - English

Gwasanaeth Ymholiadau Ymchwil y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Caiff Casgliad Wrth Gefn Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a Llyfrgell Ymchwil y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig eu cadw yn Amgueddfa ac Archifau Wrecsam, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1RB. Mae hyn yn rhan o gytundeb hirdymor rhwng Ymddiriedaeth Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

picture

Ymholiadau Ar-lein
Fel llawer o amgueddfeydd eraill, bydd ffi gymedrol am unrhyw waith ymchwil a gynhelir yn archifdy Wrecsam. Dilynwch y ddolen isod, a fydd yn mynd â chi at ddau opsiwn talu a ffurflen ymholi yn seiliedig ar faint a chymhlethdod eich ymholiad penodol.

www.wrexham.gov.uk/PayArchives

picture

Ymwelwyr
Mae modd cael mynediad at Lyfrgell Ymchwil y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn y cyfleuster ymchwil cyflawn o fewn Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam. Rydym yn argymell galw ymlaen llaw i drefnu apwyntiad, er mwyn sicrhau bod y dogfennau yr ydych chi’n gwneud cais amdanynt ar gael.

picture

Cysylltu
I gael rhagor o wybodaeth a chymorth ffoniwch 01978 297480 neu e-bostiwch localstudies@wrexham.gov.uk

Mae gwybodaeth am amseroedd agor a chyfleusterau ar y safle ar gael drwy wefan Amgueddfa ac Archif Wrecsam drwy’r ddolen isod:

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/heritage/archives/index.htm