Bookmark and Share
Rhannwch ein gwefan ar rwydweithiau cymdeithasol:
picture
 

Ymholiadau

Cymraeg - English

picture

Fel y gallwn gyfeirio eich ymholiad at yr adran cywir, dewiswch o'r pedwar opsiwn a restrir isod.

 • Gwasanaeth Ymholiadau Ymchwil y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
  Mae’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw yn ein harchifau gan fwyaf yn gofnodion hanesyddol o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, eu catrodau a’u hunedau hanesyddol. Mae modd canfod gwybodaeth a ffotograffau ar gyfer nifer cyfyngedig o filwyr y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig drwy’r gwasanaeth ymholi, ond nid oes modd gwarantu hyn. Mae ffi gymedrol am y gwasanaeth hwn.

  Ewch i’r adran hon ar gyfer pob ymholiad ymchwil y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig sy’n ymwneud â’n casgliad helaeth o gofnodion hanesyddol.

 • Olrhain Cofnodion Gwasanaeth Milwr
  Nid yw'r cofnodion yma gennym ni , ond mewn gwahanol leoedd eraill. Os gwelwch yn dda ewch i’r Adran Hon am wybodaeth ynghylch Cofnodion gwasanaeth hanesyddol

  Cofiwch nodi: Nid ydym yn cadw Cofnodion Gwasanaeth swyddogion a milwyr unigol. Ewch i’r adran hon i gael rhagor o wybodaeth am Gofnodion Gwasanaeth a sut i’w olrhain.

 • Cwestiynau Cyffredinol 
  Os gwelwch yn dda ewch i’r Adran Hon ar gyfer detholiad o'n cwestiynau mwyaf poblogaidd sydd yn cael eu gofyn yn aml.

 • Holl Ymholiadau Eraill
  Os oes gennych ymholiad cyffredinol neu os hoffech wneud sylw ar ein gwefan , e-bostiwch ni ar: contact@rwfmuseum.wales