Bookmark and Share
Rhannwch ein gwefan ar rwydweithiau cymdeithasol:
picture
 

Cyfrannwch

Cymraeg - English

Sut i roi
Byddai'r Ymddiriedolaeth Amgueddfa Y Ffiwsilwyr Brenhinol Fusilier ddiolch i'w rhoddwyr o flaen llaw , am eu cefnogaeth o ran codi arian a thrwy roi o'u hamser i'r Amgueddfa.

I wneud cyfraniad , cliciwch ar y llun CYFRANNWCH isod

DONATE

Diolch i chi am eich cefnogaeth - mae'n cael ei werthfawrogi'n wirioneddol.


Beth sy'n digwydd i'ch rhodd
Mae'r holl arian a gasglwyd er budd yr Ymddiriedolaeth Amgueddfa y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig . Bydd eich rhodd yn ein helpu i gofio hanes a gwasanaeth i'r genedl o The Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig . Rydym yn amgueddfa annibynnol a derbyn arian statudol cyfyngedig , fel bod eich rhodd yn ein helpu i gynnal ein amgueddfa safon fyd-eang a gofal ar gyfer y casgliadau treftadaeth Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Ffyrdd eraill o roi

Dros y ffôn
I roi ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gredyd dros y ffôn , ffoniwch ni ar +44 (0) 1286 673362.

Rhoi rheolaidd
Er mwyn helpu'r Amgueddfa i gynnal strategaeth tymor hir , rhoddion rheolaidd , pa mor fawr neu fach , yn hanfodol mewn cymaint o ffyrdd . Cyfrannu rheolaidd yn ein galluogi i gynllunio ar gyfer y dyfodol ac os byddai eich anrheg yn gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd yn elwa ymhellach , heb unrhyw gost ychwanegol i chi, trwy adennill y dreth yr ydych eisoes wedi talu . Os ydych yn teimlo yr hoffech ei gyfrannu drwy roddion rheolaidd cysylltwch â Rheolwr yr Amgueddfa:

[T]: +44(0)1286 673362
[E]: contact@rwfmuseum.wales